Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal
işlemlerden geçirilerek ikincil ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine
dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde
kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli
geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması
olarak tanımlanabilir.

 

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların
tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır.

.

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de
tabii kaynakların
dan uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına

son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüşüme ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir.