E-Atık Toplama Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm

Alımını yaptığımız ürün gurupları;
Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (Bilgisayarlar, telefonlar vb.)
Tüketici ekipmanları (Video kameralar, müzik enstrümanları vb.)
Aydınlatma ekipmanları (Floresan, tasarruflu ampuller vb.)
Elektrikli ve elektronik aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.)
Otomatlar (Para, içecek otomatları vb.) v.b. ürünlerdir.

Data İmha Hizmetleri

İmha edilmesi istenen veri bankası konumunda ki ürünlerin haricinde, özel olarak istenmese dahi veri taşıyan tüm geri dönüşüme girmiş donanımlar, içlerinde ki veri ile imha edilir. Eğer veri kurtarılması ve yedeği talep edilirse, gerekli resmi izinler ve onay sonrası istenen hizmet müşterilerimize verilmektedir.
Güvenlik adına yaptığımız tüm data imha işlemleri, resmi yürütmeliğe tam riayet edilerek sürdürülmektedir.

WEEE Danışmanlığı Hizmeti

Elektrik ve elektronik atık miktarının kontrolsüz artması sebebi ile 2002 yılında Avrupa Birliği Komisyonu, Zararlı Maddelerin Sınırlandırılması için Elektrikli ve Elektronik Atıklara yönelik WEEE (Waste of Electronic and Electrical Equipment) kontrolünü uygulamaya almıştır.

Yıl
17
Yıl
Memnun Müşteri
136
Memnun Müşteri
Ürün
5458761
Ürün
Geri Kazanım
548124
Geri Kazanım

Layout

Boxed Background

Demos

Home1
Home2
Home3